O nama

Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo je nedepozitna finansijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje kredita u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/06), s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika kredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva.

LOK MKF baštini i nastavlja društvenu misiju i poslovnu historiju započetu aprila 1997. godine u Sarajevu osnivanjem nevladine organizacije, sa pravom djelovanja na području Bosne i Hercegovine i isključivom poslovnom aktivnošću implementacije svog mikrokreditnog programa. Po donošenju Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/00), registrovana je Mikrokreditna organizacija LOKmicro. Nakon toga je slijedilo usklađivanje i upis u registar mikrokreditnih fondacija u aprilu 2008. godine, prema odredbama uvodno pomenutog novog Zakona o mikrokreditnim organizacijama, nakon čega je u sadašnjem pravnom statusu LOK MKF počela sa radom 1. juna 2008. godine.

Zahvaljujući pravilno definisanoj viziji, timskoj orijentaciji, brzom prilagođavanju tržišnim promjenama, te lojalnom odnosu prema klijentima, LOK MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini.